Dutch below

Short film,  this preview 1 minute,  originally: 5:00 4k format, stereo

For some years Wood Wide Web is the magic phrase to describe the web of roots, fungi and bacteria helping to connect trees and plants to one another. In ‘What Wide Web?’ Van Bakel depicts the surreal wasteland of Rotterdam Maasvlakte and its forest of pylons. After a bumpy ride we zoom in on the improbable beauty germinating underneath high voltage lines, a living part of our world hardly ever noticed. The plants that grow below the energy-web are shown as in a digital herbarium. We can ask ourselves: are industry and nature evolving more into co-existence?

What Wide Web is distributed by Li-ma , Eye Filmuseum and ZERP

 

Background info: Location: Beerweg Maasvlakte, a place that used to be a nature reserve called ‘de Beer’.

Sound: Contact mics on humming powerpylons. Geophones in the earth on the spot that record the sound of falling raindrops.

Camera: Animation of still photographs made with home-built scannercamera. Instead of bringing plants to a picture-scanner in his studio, the artist dragged the scanner on site over soil and green.

 

“A forest ecology is a delicate one. If the forest perishes, its fauna may go with it. The Atshean word for world is also the word for forest.”

Ursula K. Le Guin from The Word for World is Forest.

 

Logline: A forest of power pylons towers over soil and green.

Dutch

Sinds enkele jaren is ‘Wood Wide Web’ de toverformule om het web van wortels, schimmels en bacteriën te beschrijven dat bomen en planten met elkaar verbindt. In ‘What Wide Web?’ verbeeldt Van Bakel de surrealistische woestenij van de Rotterdamse Maasvlakte en haar woud van hoogspanningsmasten. Na een hobbelige rit zoomen we in op de onwaarschijnlijke schoonheid die onder de hoogspanningslijnen ontkiemt, een levend onderdeel van onze wereld dat meestal nauwelijks wordt opgemerkt. De planten die onder het energieweb groeien worden getoond als in een digitaal herbarium. We kunnen ons afvragen: evolueren industrie en natuur meer naar co-existentie?

Achtergrondinformatie: Locatie: Beerweg Maasvlakte, een plek die vroeger natuurgebied ‘de Beer’ heette.

Geluid: Contactmicrofoons op zoemende hoogspanningsmasten. Geofoons in de aarde ter plekke die het geluid van vallende regendruppels registreren.

Camera: Animatie van stilstaande foto’s gemaakt met zelfgebouwde scannercamera. In plaats van planten de studio in te brengen sleepte de kunstenaar de scanner ter plekke over grond en groen.

 

“Een bosecologie is delicaat. Als het bos vergaat, gaat zijn fauna mee. Het Atsheaanse woord voor wereld is ook het woord voor woud.”

Ursula K. Le Guin uit Het woord voor wereld is woud.

 

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds

ScannercameraFiets