Dutch below.

An experimental investigation into the optical possibilities of the traditional craft of glassblowing.

Visual artist Michiel van Bakel (Deurne, 1966) focuses mainly on video, film and multimedia installations in his work. For the exhibition Dark Cameras in the Garden Greenhouses of the National Glass Museum he examines the role of glass – as a tool – for the reconstruction of reality as the technical ingenuity of the old masters.

Together with glassblower Geir Nustad, he is investigating the optical properties of glass, and whether lens-like objects can be designed in the museum’s glassworks to emulate this technique. According to controversial theories by David Hockney, for example, painters used lenses and mirrors as early as around 1430 and were able to use the camera obscura to achieve an astonishingly ‘photographic’ realism.

Van Bakel experiments with material and technique in order to surprise our senses with the optical properties of glass. One greenhouse will function as a camera obscura and by using coloured lenses a projected image will be created in the greenhouse. Visitors can experience this experiment ‘live’ by entering the walk-in camera obscura greenhouse.

In addition, Van Bakel presents some other experiments of glass ‘box cameras’ from the Glaslab in two adjacent garden greenhouses. Among other things, a video animation of harbour landscapes made with hand-blown ‘water lenses’. (later to evolve into the short film P-9830)

Supported by Mondriaan Fund, stichting Stokroos, CBK Rotterdam and Nationaal Glasmuseum Leerdam.

NL:

Beeldend kunstenaar Michiel van Bakel (Deurne, 1966) richt zich in zijn werk voornamelijk op video, film en multimedia-installaties. Voor de tentoonstelling Donkere Camera’s in de tuinkassen van het Nationaal Glasmuseum verdiept hij zich in de rol van glas -als hulpmiddel- voor de reconstructie van de werkelijkheid als technisch vernuft van de oude meesters.

Samen met glasblazer Geir Nustad onderzoekt hij de optische eigenschappen van glas, en of er lens-achtige objecten in de Glasblazerij van het museum kunnen worden ontworpen om deze techniek na te bootsen. Volgens omstreden theorieën van bijvoorbeeld David Hockney gebruikten schilders al rond 1430 lenzen en spiegels en konden zij middels de camera obscura tot een verbluffend ‘fotografisch’ realisme komen.

Van Bakel experimenteert met materiaal en techniek om met de optische eigenschappen van glas onze zintuigen te verrassen. Eén kas zal fungeren als camera obscura en door middel van het gebruik van gekleurde lenzen zal er in de kas een geprojecteerd beeld ontstaan. De bezoekers kunnen dit experiment ‘live’ ondergaan, door de walk-in camera obscura kas te betreden.

Hiernaast presenteert Van Bakel enkele andere experimenten van glazen ‘dooscamera’s’ uit het Glaslab in twee naastgelegen tuinkassen. Onder andere een video animatie gemaakt met de handgeblazen ‘waterlenzen’. (later ontwikkeld tot korte film P-9830)

Deze korte video geeft een impressie van het glasblaasproces in het GlasLab in Leerdam.

Donkere Camera’s
in de tuinkassen van het Nationaal Glasmuseum

https://www.nationaalglasmuseum.nl/

4 juli- 4 oktober 2020