Video Original length 7’47 DCP flat or UHD, stereo sound. Top: preview 1′

for Dutch see below

Imagining the visual Umwelt of a mythic, chimerical bird-snake;
the world as seen through the eyes of the plumed serpent.

What would happen if you add up the optical sensitivities of a bird that can see into the ultraviolet and a snake that can sense infrared.

You could get something as in this animated time-lapse shot in full-spectrum, a peek into more-than-human sight.

The panorama shows the North Sea, dunes and an ominous but beautiful – technological sublime- landscape. These are the blast furnaces of Tata Steel IJmuiden that slowly turn in unsettling false colors. Most people know false color photography from NASA/ESA satellite imagery. It is normally used to detect forest fires, deforestation, floods or monitor crop health and earth’s carbon cycle from spacecraft. Colors are assigned to different wavelengths that human eyes cannot normally see, invoking a sort of extraterrestrial, alien viewpoint.

The winged snake is a powerful mythological creature in human imagination all over the world. From Mesoamerica (Mayan Quetzalcoatl), Middle East (Hebrew Seraph) to China (Tengshe flying dragon). Even Nietzsche’s Zarathustra was accompanied by the inseparable serpent-and-eagle. In one all-encompassing embrace from earth to sky, in search of a liberating view, beyond God’s eye.

Remarkable fact: The first bullsnake (cincuate in Mexico) in Holland was spotted in the dunes of IJmuiden in 2013, not far from Tata Steel, probably released from captivity.

Image: Michiel van Bakel. Sound: Roel Meelkop

This work can soon be displayed as an installation on multiple screens, -work in progress-:

 

 

Nederlands:

De visuele Umwelt van een mythische, chimerische vogel-slang.

Stel je voor hoe de wereld eruitziet door de ogen van de gevederde slang.

Wat zou er gebeuren als je de optelsom zou maken van de optische gevoeligheden van een vogel die in het ultraviolet kan kijken en een slang die infrarood kan waarnemen. Dan krijg je zoiets als in deze geanimeerde time-lapse opnamen in full-spectrum, een kijkje in het meer- dan-menselijke zicht.

Het panorama toont de Noordzee, de duinen en een onheilspellend maar prachtig – technologisch subliem – landschap. Dit zijn de hoogovens van Tata Steel die langzaam veranderen in verontrustende ‘valse kleuren’. De meeste mensen kennen false-color fotografie van NASA/ESA satellietbeelden. Ze worden normaal gesproken gebruikt om bosbranden, ontbossing en overstromingen te detecteren of om de gezondheid van gewassen en de koolstofcyclus van de aarde vanuit ruimtevaartuigen te monitoren. Kleuren worden toegewezen aan verschillende golflengten die menselijke ogen normaal gesproken niet kunnen zien, wat een soort buitenaards gezichtspunt oproept.

De gevleugelde slang is een krachtig mythologisch wezen dat over de hele wereld opduikt. Van Meso-Amerika (Maya Quetzalcoatl), het Midden-Oosten (Hebreeuwse Seraf) tot China (Tengshe vliegende draak). Zelfs Nietzsches Zarathustra werd vergezeld door de onafscheidelijke slang en adelaar. In één allesomvattende omhelzing van aarde naar hemel, op zoek naar een bevrijdend uitzicht, voorbij Gods oog.

Merkwaardig feit: De eerste waarneming van een stierslang (cincuate in Mexico) in Nederland was in de duinen bij IJmuiden in 2013, niet ver van Tata Steel, waarschijnlijk uitgezet.

 

Beeld: Michiel van Bakel. Geluid: Roel Meelkop

michiel van bakel false color photo dunes tata steel