Onderland Premiered at DDW19

-dutch text below-

subtitle: Peelrandbreuk at the interface of air and subsurface

Interactive video that goes below-ground near a fascinating natural phenomenon, the Peelrandbreuk -PeelBoundaryFault.

The starting point for this interactive video-project stems from the work of eco-hydrologist Jon Mensink. Every day he and his environmental consultancy work to investigate all kinds of “invisible things” under the surface of the earth. The enormous amounts of data that this yields are normally not visible, but essential to be able to develop everything on the surface of the earth; from architecture to environmental management.
Artist Michiel van Bakel conceived the idea of expressing this normally invisible world beneath the surface in a visual way. The slowness of natural growth and geological processes is depicted and contrasted with the enormous speed of the man-made digital info-sphere.
The interactive video made by Van Bakel is a combination of pinhole scanner camera images with point clouds. These are alienating recordings, which allow the viewer to experience the natural landscape in a different way.
The video work starts playing when someone walks by (sonar).
There is an intuitive structure in the video, which is linked to the distance from the viewer to the screen. From above-ground forest and marsh via iron-colored groundwater and root systems – to the deeper layers of the earth.

In this way the viewer gets a new experience of a hidden landscape in interaction with the image.

Video length without interaction 15 minutes. Premiered at DDW19


NL
Interactieve video over de onzichtbare ondergrond bij een fascinerend stuk natuur, de Peelrandbreuk.

De aanleiding voor dit interactieve videoproject komt voort uit het werk van eco-hydroloog Jon Mensink. Dagelijks is hij met zijn milieuadviesbureau bezig om ónder het aardoppervlak allerlei ‘onzichtbaars’ te onderzoeken. De enorme hoeveelheden data die dit oplevert zijn normaal gesproken niet zichtbaar, maar essentieel om óp het aardoppervlak van alles te kunnen ontwikkelen; van architectuur tot milieubeheer.
Kunstenaar Michiel van Bakel vatte het idee op om deze normaal onzichtbare wereld onder de oppervlakte op beeldende wijze te tonen. De traagheid van natuurlijke groei en geologische processen wordt verbeeld en gecontrasteerd met de enorme snelheid van de mensgemaakte digitale infosfeer.
De door Van Bakel gemaakte interactieve video is een combinatie van pinhole-scannercamera beelden met puntenwolken. Dit zijn vervreemdende opnamen, die de toeschouwer het natuurlandschap op een andere manier laat beleven.
Het videowerk gaat spelen als er iemand langsloopt (sonar).
Er zit een logische opbouw in de video, die is gekoppeld aan de afstand van de kijker tot het scherm. Van bovengronds bos en moeras via door ijzer roodgekleurd grondwater -wijst- en wortelstelsels naar de diepere aardlagen.

Zo krijgt de kijker in interactie met het beeld een nieuwe beleving van een verborgen landschap.

Videolengte zonder interactie 15 minuten.

Met dank aan:
Jon Mensink, Avallo advies
Geohydroloog Ir. Rimbaud Laperre, VU-Amsterdam, Prof. Dr. Ronald van Balen
Projectsubsidie Zicht op Wijst van Provincie Noord-Brabant
Geopark Peelhorst in oprichting
fam. Mensink
Martine Herman

Max/MSP/Jitter Brecht Debackere

www.peelrandbreuk.eu

2019 Onderland at Dutch Design Week

Making of Onderland Scanner camera