Interactive sound-installation in free field.

Steel, electronics, Enhanced Visibility System Led-lights, batteries, solar panels.
Dimensions: 1,5 x 3 x 300 m.

Two horns made of steel facing each other. Between them in the meadow stand 9 poles with alarm lights in the top over a distance of 300 meters. The lights react to the shouting of passers-by in the horn, so the Limes (the former roman border line that was here around two millennia ago) will light up for a short space of time. In this way the landscape and the former territory border can be experienced in a new manner.

Sources of inspiration:
-The sentinels along the Limes were placed at light-signal or shouting distance, so in case of emergency it would be easy to quickly give the alarm.
-A project my father did on limits and encounters. See website Gerrit van Bakel 1942-1984 in dutch

Dutch text:
Limes Liberator
Tijdelijke interactieve geluidsinstallatie in het vrije veld op een historische locatie: de voormalige grens (Limes) van het romeinse rijk

Staal, electronica, Enhanced Visibility System Led-lampen, accu’s, zonnepanelen.
Afmetingen: 1,5 x 3 x 300 m.

Twee stalen hoorns staan naar elkaar gericht op de dijk ten zuiden van Fort Wierickerschans. Tussen de hoorns in het weiland staan 9 palen. Wat betreft de vorm verwijzen deze manshoge staven in de verte naar romeinse speren, maar het zijn tevens de behuizingen voor een draadloos alarmsysteem. Dit alarm reageert op geroep dat uit de hoorns komt door middel van een geluidssensor. Wanneer er door een bezoeker in een hoorn geschreeuwd wordt zal de voormalige Limes oplichten door de signaallampen in de palen, en blijft de lichtlijn een tiental seconden zichtbaar. De benodigde energie komt van kleine zonnepaneeltjes aan de voet van de speren.
Als je de Limes Liberator zelf in werking stelt kun je het landschap en de voormalige territoriumgrens op een nieuwe manier beleven.

enkele inspiratiebronnen voor deze installatie:
-Wachtposten langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk stonden op lichtsignaal/gehoorafstand van elkaar zodat de soldaten snel alarm konden slaan.
-Een project uit 1980 van mijn vader over grenzen en ontmoeten (zie site Gerrit van Bakel 1942-1984)

Limes liberator kwam tot stand op uitnodiging van Kunstgebouw.
Met dank aan Staatsbosbeheer, Gemeente Bodegraven, provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Landschapsbeheer Zuid-Holland.