HD-video, 2015, 5 min30 sec, Colour/B&W, Stereo

Towing Path

‘Listening to a passing train a historical fact pops into my mind; Where the train speeds
across the bridge right now, 300 years ago the intercity connection was a horse-drawn boat.’
Michiel van Bakel tells about a moment of inspiration for his short film.
Van Bakel decides to walk along the now overgrown towpath (in Dutch called jaagpad, named after the jager
(chaser) which accompanied the horse). Armed with a modified  pinhole camera obscura he
photographs the water, the plants and passing boats. The camera is a converted flatbed
scanner, that scans its surroundings with a long shutter speed. It is an unconventional device
that reveals a hidden landscape through unpredictably distorted black and white images. He
animates the still images that possess a surreal quality into a film. The film evolves towards a
certain abstraction symbolising the changing experience of reality. Van Bakel wants to
examine effects of technology on the human experience, particularly where the physical and
virtual meet, and the industrial and organic unite.

worldpremiere at HAFF2015

Jaagpad
‘Luisterend naar een passerende trein schiet een historisch feit mijn hoofd binnen; waar nu de
trein over de brug jaagt was 300 jaar geleden de intercity-verbinding een trekschuit met
paard.’ vertelt Michiel van Bakel over een moment van inspiratie voor zijn korte film.
Van Bakel besluit om dit overwoekerde ‘jaagpad’ te bewandelen, gewapend met een aangepaste pinhole camera
obscura. Hij legt het water, de planten en een enkele boot vast. Deze camera is geen
alledaags apparaat, maar een omgebouwde flatbedscanner, die als het ware de omgeving afscant
met een lange sluitertijd. Een onconventioneel apparaat waarmee hij het landschap en
de bewegingen daarin als onvoorspelbaar vervormde zwart wit afbeeldingen op kan nemen.
Deze atmosferische foto’s met een surrealistische schoonheid voegt hij samen tot een film.
De animatie ontwikkelt zich in de richting van een zekere abstractie, en verbeeldt de
veranderende ervaring van realiteit. Van Bakel wil de effecten van technologie onderzoeken
op de menselijke ervaring, met name waar het fysieke en virtuele elkaar ontmoeten, en waar
het industriële en organische in elkaar overvloeien.

Direct link to preview video

supported by Mondriaan Fund