Dimensions 24 x 24 x 27 cm

Materials: Uranium glass, concrete, UV LED light (fluorescing the uranium glass), electrical wiring, aluminium, adhesive, felt

This small sculptural dome is a microscopic nod to deep times ahead.

The oldest examples of prehistoric rock art are ‘cupules’. These are manmade depressions on rock surfaces that resemble the shape of an inverse spherical dome. They are found on almost every continent and throughout several time periods to over 400,000 years.

Projecting such a stretch of ‘deep time’ into the future, I tend to think of radioactive waste; Radioactive materials with a long half-life -more than 200,000 years- produced by nuclear fission power plants. Because of their persistent radiotoxicity it is necessary to isolate them from man and biosphere and to confine them in nuclear waste repositories for geological period of times. Uranium-236, considered a nuisance and long-lived radioactive waste, has a half-life of 23.4 million years, yes, many times the age of man’s oldest rock art. You dig it.

Long-term thinking can be an imaginative exercise, indeed a “calisthenics for the mind.”

 

NL:

Afmetingen: 24 x 24 x 27 cm

Materialen: Uraniumglas, beton, UV-LED-licht (dat het uraniumglas fluoresceert), elektrische bedrading, aluminium, lijm, vilt

Dit sculpturale koepeltje is een microscopisch kleine knipoog naar ontiegelijk diepe tijden.

De oudste voorbeelden van prehistorische rotskunst zijn cupules. Dit zijn door de mens gemaakte uitsparingen in rotsoppervlakken, die lijken op een omgekeerde koepel. Ze komen voor op bijna elk continent en in verschillende tijdsperioden tot ver over de 400.000 jaar.

Als ik het begrip “diepe tijd” naar de toekomst projecteer, ben ik geneigd te denken aan radioactief afval; radioactieve materialen met een lange halfwaardetijd (meer dan 200.000 jaar), geproduceerd door kernsplijtingscentrales. Wegens hun aanhoudende radiotoxiciteit is het noodzakelijk ze van de mens en de biosfeer te isoleren en ze gedurende geologische tijden op te slaan in opslagplaatsen voor kernafval. Uranium-236, dat als hinderlijk en zeer langlevend radioactief afval wordt beschouwd, heeft een halveringstijd van 23,4 miljoen jaar, ja, vele malen de leeftijd van de oudste rotskunst van de mens. Je snapt het.

Langetermijndenken kan een verbeeldingsvolle oefening zijn, inderdaad een “gymnastiek voor de geest”.

Uraniumglas is laag radioactief en niet schadelijk voor de gezondheid.